రెవెన్యూ శాఖను ఎత్తేస్తామన్న సీఎం వ్యాఖ్యలపై GT TV ఎడిటోరియల్ డిబేట్

67
revenue