అంగట్లో కొన్న ఉంగరం.. అమ్మితే 5 కోట్లు..!

51
Ring Bought

అదృష్టం ఎప్పుడు ఎటువైపు నుంచి వస్తుందో చెప్పలేం. లండన్‌లో ఓ యువతికి ఉంగరం రూపంలో అదృష్టం వరించింది. కూరగాయలు కొనుక్కోడానికి సంతకు వెళ్లిన యువతి పర్సులో మిగిలిన డబ్బుతో ఏదైనా కొందామనుకుని సంతలో తిరిగింది. ఉంగరాలు అమ్ముతున్న దుకాణం వద్దకు వెళ్లి తన దగ్గరున్న 13 డాలర్ల(రూ. 900)తో ఉంగరం కొనేసింది. కొద్దిరోజుల తరువాత ఆ ఉంగరాన్ని అమ్మేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దామని తాకట్టు దుకాణానికి వెళ్లింది.

Ring Bought

ఒక వారం తరువాత ఎంత వస్తుందో చెబుతామని దుకాణదారులు చెప్పడంతో యువతి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. వారం తరువాత దుకాణం వాళ్లు ఫోన్ చేసి ఆ ఉంగరం చాలా ప్రసిద్ది చెందినదని, 19వ శతాబ్దానికి చెందిన ఉంగరమని చెప్పారు. అంతే, నిమిషం పాటు తాను వింటున్నది నిజమేనా అని యువతి ఆశ్చర్యపోయింది. ఆ ఉంగరాన్ని వేలానికి పెట్టగా.. 8.5 లక్షల డాలర్ల(రూ. 5 కోట్ల 89 లక్షల 87 వేలు)కు అమ్ముడుపోయింది.