ఓటేసిన సీఎం కేసీఆర్,కేటీఆర్,కవిత…..ఫోటోలు

205

kcr kcr kcr kcr kcr kcr kcr

kcr

 ktr tnews santhosh tnews santhosh tnews santhosh

cm kcr casting vote

cm kcr casting vote