గోల్కొండపై జెండా ఎగురవేసిన సీఎం(ఫోటోలు)

179
cm kcr Flag hosting At Golkonda (3)

cm kcr Flag hosting At Golkonda (1) a